Wüstenrot

Vývoj software - Wüstenrot

Dodávka systému ISPK - informační systém pro poradce a klienty. Dodávka a dlouhodobý rozvoj rozsáhlého inf. systému - zprostředkování informací o smlouvách a produktech poradcům a klientům Wüstenrot. Webová aplikace, off-line klient pro mobilní použití. Synchronizace smluvních dat s centrálním systémem. Cafeteria - systém pro hodnocení, motivaci a odměňování zaměstnanců. Rozsáhlá aplikace .NET/Oracle.

Dodávka CRM systému EQIS CRM. Systém hromadné E-mailové a SMS komunikace. Segmentace klientů pro potřeby cross sales, kategorie založené na řešení potřeb. Integrace se systémem pro poradce a klienty.

Více než 10 tisíc interních uživatelů (poradci), portálové aplikace pro zákazníky (více než 600 tisíc uživatelů portálu).

Funkčnost systému byla po 10 letech úspěšného provozu převedena pod platformu PKP. 

 

vsechny-reference/1032.html