Další služby

Analytické služby a řízení projektů

Při realizaci jakýchkoliv netriviálních projektů je klíčovou součástí úspěchu precizní zpracování detailní analýzy, stejně tak jako profesionální řízení projektu.

Při analýze vycházíme z požadavků zjištěných na schůzkách a studiem podkladů. Zpracujeme všechny relevantních informace, zahrnující strategické i detailní požadavky, firemní procesy, datové zdroje a informační systémy, bezpečnostní a jiné politiky, lidské zdroje. Umíme být komunikačními partnery a mluvit se zákazníkem způsobem, kterému rozumí.
Umíme si všímat skrytých problémů a nalézat pro ně řešení již ve fázi analýzy.

Výsledek je zachycen do přehledného dokumentu čitelného pro obě strany, pro technický personál i management. Dokument plní úlohu jednoznačné specifikace dodávaného řešení.

Analytické služby jsou samozřejmou součástí všech netriviálních zakázek.

Dlouhodobá podpora, servis

K veškerým námi dodaným řešením nabízíme dlouhodobou podporu, díky které jsme schopni pružně implementovat změny v projektu a poskytovat konzultace a školení.

Kvalita a rychlost podpory je jednou z předností, kterou naši zákazníci často sami zmiňují.

Audity bezpečnosti informací

Provádíme audity bezpečnosti informací a analýzy rizik v souladu s požadavky normy ČSN ISO/IEC 27001.
Disponujeme týmem vyškolených vedoucích auditorů a konzultantů bezpečnosti informací.

SEO - optimalizace pro vyhledávače

Službu optimalizace pro vyhledávače poskytujeme pro námi realizované webové projekty. 
Dokážeme Vás dostat na první stranu (často i první pozici) vyhledávačů i ve vysoce konkurenčním prostředí.

Aplikační hosting

Pro námi realizované projekty nabízíme vysoce kvalitní aplikační hosting / provoz v rámci aplikačního cloudu.

Disponujeme vysoce výkonnými servery umístěnými v moderním datacentru s automatickým zálohováním dat, dieselagregáty, redundantním napájením i konektivitou internetu, protipožárním zajištěním, fyzickou ostrahou, dohledem a samozřejmě, řádným softwarovým zabezpečením.

Dodávka, instalace a správa linux serverů

Pro zajištění provozu námi dodaných řešení vyžadujících vlastní server, zajišťujeme našim zákazníkům dodávku vlastních dedikovaných nebo virtuálních linux serverů.

Servery umíme řádně nainstalovat, vyladit jak z pohledu výkonu, tak bezpečnosti, zajistit automatické zálohování a údržbu.

U dedikovaných serverů používáme virtualizaci VmWare.

Dodávka a správa mailserverů

Samostatnou oblastí je instalace pokročilých řešení mailserveru - tato řešení jsou výhodná pro firmy s velkým množstvím schránek (stovky a více). Takto zajišťujeme m.j. poštu pro všechny poradce Wüstenrot.

Naše mailservery umožňují snadné přidávání/správu uživatelů, určování kapacity schránek a notifikaci při zaplnění, podporu pravidel pro zpracování pošty, mohou obsahovat pokročilé anti-spam řešení - již žádná nevyžádaná pošta.