CoolPeople

Rozsáhlý informační systém založený na EQIS CRM.

Dodávka zahrnuje kompletní provozní systém personální / IT outsourcing agentury. Ucelená procesní podpora od pohovorů až po vykazování, OLAP statistiky,správu požadavků prostřednictvím systému Help Desk.

Dodávka devíti webových portálů integrovaných s hlavním systémem, mimo jiné:

portál pro klienty (přístup do databáze uchazečů, práce s navrženými uchazeči),
portál Cool Jobs pro uchazeče
portál Cool Club pro porporu umístěných pracovníků a vykazování.

Systém používá 200 uživatelů v ČR, na slovensku, v polsku, rumunsku, rakousku a na ukrajině.

vsechny-reference/1032.html

 

Obor činnosti:

IT outsourcing, pronájem kapacit, assessment, kompetenční centra

Východiska

Společnost CoolPeople stála před potřebou inovovat a výrazně rozšířit svůj obchodně provozní informační systém - systém pro práci s daty uchazečů, propojený s webovým portálem pro klienty. Zároveň bylo požadavkem vytvořit nástroj pro podporu komunikace a řízení obchodní agendy.

Po úvodní implementaci systému pro řízení vztahů se zákazníky EQIS CRM, došlo k rozhodnutí o integraci stávajících provozních agend a zpracování do nového integrovaného systému.

Vývoj software, dodané řešení:

  • Implementace informačního systému založeném na EQIS CRM - přizpůsobení, detailní návrh, vývoj software - implementace všech požadovaných agend:
  • Agendy systému CRM – správa zákaznických a kontaktních dat, plánování obchodních schůzek, týmový kalendář a úkoly, interní Knowledge-base
  • Agendy osob – nabízených pracovníků. Databáze osob, veškerá detailní znalostní a historická data, interviews, generování CV a další
  • Řízení zakázek - podpora všech částí životního cyklu zakázek - fáze poptávky, nabídky, objednávky, výkazy práce jako podklad pro vyúčtování a fakturaci
  • Vytvoření portálu www.coolpeople.cz - prezentace se správou obsahu (WebCMS) a aplikační portál pro klienty CoolPeople, umožnující práci s daty nabízených kapacit (podle úrovně přístupu), možnost rezervace/objednávky, registrace nových potenciálních klientů, integrace se systémem CRM
  • Vytvoření portálu www.cooljobs.cz - jobs portál, potenciální projekty, registrace nových lidí do databáze pracovníků, aktualizace dat
  • V rámci rozvoje dodávka devíti webových portálů integrovaných s hlavním systémem, mimo jiné portál pro klienty (přístup do databáze uchazečů, práce s navrženými uchazeči),
    portál Cool Jobs pro uchazeče, portál Cool Club pro porporu umístěných pracovníků a vykazování.


Výsledek - efektivně fungující systém umožňuje společnosti CoolPeople kontaktovat více zákazníků, zefektivnit práci a delegovat jednotlivé agendy pracovníkům, stejně jako nabídnout klientům více, prostřednictvím webových portálů.
Informační systém EQIS je jedním z faktorů, které umožnily výrazný růst společnosti.