IGNUM

Dodávka Webcontrol aplikace a portálu www.webcloud.cz.

WebControl je ovládací panel pro klienty, umožňující detailní nastavení služeb aktivních Webcloud služeb, finanční přehled, platby a vyúčtování, objednávání služeb.

Jako vrstva obchodní logiky slouží sada Web Services, která ve všech modulech slouží k propojení s technickými a ostatními systémy Ignum.